Moció municipal

Manifestació pel Dia Mundial de la Salut a Barcelona ©Luis Comprés

Aquí podeu trobar un model de moció municipal perquè qualsevol persona o entitat pugui adreçar-se als i les membres del Ple del seu Ajuntament perquè aprovin una moció demanant al Govern de la Generalitat que:

Destini el 25% del pressupost sanitari a l’atenció primària, tal com recomana l’OMS, i una vegada assolit, incrementar de forma progressiva els recursos materials i personals per donar resposta a les necessitats de la ciutadania en el seu accés al dret a la salut.

Garanteixi la transparència sobre quines despeses són incloses en el pressupost de l’atenció primària en els pressupostos anuals.


De moment hem aconseguit l’aprovació de 31 mocions municipals als següents municipis: